TERVETULOA KOTISIVULLEMME

POHJANMAAN ALUEJÄRJESTÖ ry. waterfall.jpg

Aluejärjestö on perustettu vuonna 1968, ja on yksi Eläkeläisten 14:ta aluejärjestöstä. Aluejärjestöön kuuluu 15 yhdistystä, joista yksi Ruotsinkielinen. Kokonaisjäsenmäärä on noin 1400. 

Pohjoisin yhdistys on Himangalla, ja eteläisin Kauhajoella, välimatka noin 300 km, lisäksi järjestöjemme jäseniä on Kristiinassa kuuluen Teuvan yhdistykseen.

ALUEJÄRJESTÖN TAVOITTEENA ON

  • Toimia eläkeläisten alueellisena edunvalvojana.
  • Toimia jäsenyhdistysten ja järjestön yhdyssiteenä.
  • Tukea ja valvoa, sekä edistää eläkeläisten edunvalvontaa
  • Pitää yhteyttä alueensa muihin eläkeläisjärjestöihin.
  • Välittää sosiaalipolitiikan tietoutta.

LISÄKSI

  • Tekee tarkoitusperiään edistävää valistustyötä.
  • Järjestää tilaisuuksia ja matkoja, sekä kouluttaa omaa jäsenistöä.
  • Tekee aloitteita sosiaaliturvan kehittämiseksi.

Puheenjohtaja

                                                      Antti Perkkalainen

Puheenjohtajan tervehdys

Toinen koronavuosi on aluillaan. Pandemia on koetellut myös meitä pohjalaisia ikäihmisiä ja vaikuttanut jokapäiväiseen elämäämme. Suomi ja etenkin koko Pohjanmaa on kuitenkin selvinnyt hyvin verrattuna useimpiin Euroopan maihin puhumattakaan niistä maista, joissa tartunnan saaneita on kymmeniä miljoonia. Toivotaan, että alkuunlähtenyt rokotuskamppanja etenee mahdollisimman nopeasti ja voimme palata normaaliin arkeen iloineen ja suruineen.

Olen nyt ollut vapaaherrana vuoden jäätyäni toisen kerran eläkkeelle vuoden 2019 päättyessä. Lähes viidenkymmenen vuoden työrupeaman jälkeen on ollut hieman sopeutumisvaikeuksia varsinkin näin talviaikaan, kun lumityöt on lähes ainut puuha pihatontilla. Eikä tuota luntakaan ole liiemmälti saatu alkutalven aikana. Nyt toki näyttää jo lupaavammalta.

Olin myönteisesti yllättynyt valinnastani aluetoimikunnan puheenjohtajaksi Järjestöelämä on toki vuosikymmenten aikana tullut tutuksi, mutta aluetoimikunnan puheenjohtajuus on tietysti uusi haaste ja vaatii kaikinpuolista tutustumista niin alueelliseen kuin paikalliseenkin järjestötyöhön.

Eläkeläiset ry:n tavoiteohjelma IKÄYSTÄVÄLLISEEN SUOMEEN on kattava ja samalla meidät kaikki haastava ohjelma, jonka tavoitteita myös me omalta osaltamme viemme eteenpäin. Hyvinvointivaltiosta huolimatta meillä on suuri joukko köyhyysrajan alapuolella eläviä eläkeläisiä, erityisesti yksineläviä takuueläkkeen saajia ja pääasiassa kansaneläkkeen varassa eläviä naisia.

Sosiaali ja terveyspalveluiden uudistaminen on tärkeä ikäihmisten kannalta. Tällöin erityisessä roolissa on palveluiden turvaaminen asuinpaikasta riippumatta sekä riittävä tuki arjessa selviytymiseen. Sairastaminen on kuitenkin kallista. Järjestön tavoiteohjelmassa vaaditaankin terveyskeskusmaksujen postamista ja maksutonta hammashuoltoa. Perusteltu on myös vaatimus yhteisestä terveyspalveluiden, lääkkeiden ja matkakulujen maksukatosta. Maksukatto saisi olla korkeintaan yhden kuukauden takuueläkkeen suuruinen. Nyt tilanne on valitettavasti se, että ikäihmisen omavastuut saattava viedä jopa yli kahden kuukauden eläketulon. Haasteita siis riittää.

Nyt koronapandemian aikana me järjestöihmisetkin joudumme hoitamaan yhteisiä asioitamme lähes pelkästään etänä. Kokoukset ja muut rutiinit kyllä sujuvat, mutta ihminen on sosiaalinen eläin kuten tavataan sanoa. Yhteisiä suuremman joukon tapaamisia ja matkoja joudumme todennäköisesti odottamaan. Käynnissä oleva rokotus tuo kuitenkin toivoa tähänkin asiaan.

Tavoitteenani on aluejärjestön kotisivujen kautta informoida jäsenistöä ajankohtaisista asioista. Itselläni on pitkä työkokemus sosiaali- ja terveystoimessa ja olen jossain määrin vieläkin mukana Etelä-Pohjanmaan sote-uudistuksen valmistelussa. Mikäli aikaa ja tarmoa riittää, pyrin paneutumaan myös näihin asioihin. Ongelmana tietysti on, ettei kaikilla jäsenillämme alueen yhdistykset ja aluetoimikunta mukaanlukien ole laitteistoa ja nettiyhteyttä, jonka kautta seurata ja olla mukana toiminnassa. Tarvitaan siis myös kirjeitse tapahtuvaa tiedottamista.

Odotan yhdistyksiltä ja koko jäsenistöltä aloitteita ja aktiivista yhteistyötä toiminnan kehittämiseksi. Ottakaa rohkeasti yhteyttä. Kunhan pandemia vähän helpottaa olen valmis tulemaan myös yhdistysten kokouksiin kuulemaan jäsenistön toiveita ja keskustelemaan toiminnan kehittämisestä.

Oikein antoisaa alkanutta Uutta Vuotta

Antti Perkkalainen, puheenjohtaja